Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Dandeș Raluca Mihaela Întreprindere Individuală, în calitate titular al PAPILEON și al magazinului online www.papileon.ro, dar și în calitate de operator de date atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dandeș Raluca Mihaela Întreprindere Individuală este răspunzătoare de aceste date cu caracter personal pe care ni le furnizați potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.papileon.ro .

Cine suntem și cum ne puteți contacta

PAPILEON este denumirea comercială a DANDEȘ RALUCA MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, persoană fizică autorizată, având sediul profesional în Bucuresti, Sector 5, Str. Soldat Ene Modoran nr. 7, bl. M92, sc. 1, ap. 42 cu număr de ordine în Registrul Comerțului F40/4255/2015, cod unic de înregistrare fiscală 35319127 (în continuare “PAPILEON”). Din punct de vedere al legislației referitoare la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a vă pune la dispoziție informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți contacta persoana desemnată cu protecția datelor la adresa de email office@papileon.ro sau prin poștă sau curier la adresa de corespondență (adresa sediului profesional) – cu mentiunea: “În atenția Responsabilului cu protecția datelor”.

“Datele personale” sunt acele date unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon. Vizitatorii site-ului sunt acele persoane vizate, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Datele pe care le prelucrăm le obținem, în mare, direct de la dumneavoastră, astfel încât informațiile pe care ni le oferiți sunt sub controlul dumneavoastră. De exemplu, primim informații de la dumneavoastră când vă creați un cont sau când plasați o comandă sau când vă abonați la newsletter.

Informații colectate la crearea unui cont pe PAPILEON: adresă de email, nume și prenume, număr telefon.
Informații colectate la plasarea unei comenzi pe PAPILEON: adresă de email, nume și prenume, telefon, adresă de facturare/adresă de livrare, CNP (opțional), produsele dorite, mărimi și alte caracetristici ale produselor dorite.
Informații colectate la abonarea la newsletter-ul PAPILEON: adresă de email, nume și prenume
Informații colectate prin formularul de retur: adresă ridicare, cont bancar (atunci cănd se solicită rambursarea banilor), titular cont bancar

Pe site-ul nostru web www.papileon.ro putem stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile așa cum sunt ele catalogate în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru prestarea serviciilor PAPILEON în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului www.papileon.ro;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră sau la bunurile și serviciile PAPILEON.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între PAPILEON și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

  1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor PAPILEON față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont pe www.papileon.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Dorim să ne asigurăm că în orice moment aveți controlul deplin asupra datelor dumneavoastră și că vă puteți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le aveți potrivit legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
Pentru a ne asigura că aveți controlul efectiv al datelor dumneavoastră, vă informăm că aveți următoarele posibilități:

  1. din contul de client puteți accesa, rectifica sau șterge direct unele date disponibile în contul de pe www.papileon.ro.
  2. din setările site-ului web www.papileon.ro veți putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor. În plus, puteți modifica setările browser-ului pe care îl folosiți astfel încât să restricționați urmărirea de către cookie-uri a comportamentului dumenavoastră pe www.papileon.ro (restricționări care vă pot, totuși, afecta navigarea pe www.papileon.ro).
  3. platformele de social media și motoarele de căutare (cum ar fi, de exemplu, Google sau Facebook) vă oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegeți să vă fie prelucrate datele.
  4. În plus acestor opțiuni, GDPR vă oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dumneavoastră, ne vom asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care alegeți să vă exercirați aceste drepturi, iar pentru acest scop vă putem solicita unele informații/ date pentru a vă verifica identitatea, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea dumneavoastră. Corespondența pe care o vom purta cu dumneavoastră o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și răspunsurilor privind drepturile dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:
1. dreptul la informare și acces;
2. dreptul de intervenție asupra datelor;
3. dreptul la rectificare;
4. dreptul la ștergerea datelor;
5. dreptul la restricționarea prelucrării;
6. dreptul la portabilitatea datelor;
7. dreptul de opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
8. dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Pentru orice solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, vă reamintim că puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de email office@papileon.ro